مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابراهیم
نام خانوادگی:احمدیان
پست الکترونیک:ebrahim.ahmadian@yahoo.com
نخصص ها:فلسفه ، علوم قرآنی ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

 ابراهیم احمدیان نخست در مدرسه امام صادق(ع) قم متعلق به آیت الله خلخالی و سپس مدرسه امام خمینی (ره) و آنگاه در مدرسه المهدی متعلق به مرحوم آیت الله العظمی آقای گلپایگانی مشغول به تحصیل بوده است. دوره ادبیات را زیر نظر آقایان طالقانی و مرحوم مدرس افغانی و نیز آقای آدینه وند و علیدوست گذرانده است. استادانش در فقه و اصول عبارت بودند از: آقایان اشتهاردی، پایانی و نامدار. او درس خارج را چند سال نزد مرحوم آیت الله خاتم یزدی گذرانده است.

تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور تهران پی گرفته و دانشجوی دوره دکتری است. احمدیان جز در حوزه علوم اسلامی(همچون علوم قرآنی، تاریخ اسلام، عرفان و تصوف) دارای مقالات اجتماعی و سیاسی نیز هست. پژوهشهای او در چند سال گذشته، بیشتر درباره تاریخ حجاز و عربستان و نیز روابط ایران و عربستان بوده است. حوزه جدید مطالعات او حقوق حیوانات در اسلام است.