نزول تدریجی و دفعی قرآن
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«نزول» مصدر از ماده «ن ز ل» در لغت به معنای پایین آمدن چیزی - مادی یا معنوی - است که رتبۀ واقعی او بالا است. مراد از «نزول قرآن» در اصطلاح، فرود آمدن قرآن کریم از سوی خدای متعالی بر پیامبر اکرم9 است. این موضوع از موضوعات علوم قرآنی است و مباحث پردامنه¬ای را در این رشتۀ علمی به خود اختصاص داده است. از مسائل مهم نزول قرآن، چگونگی آن است. اختلافی نیست که قرآن کریم به تدریج و در شرایط و مناسبت‌های گوناگون بر پیامبر9 نازل شده است؛ اما در این که آیا به صورت دفعی و یکباره نیز نازل شده است، میان قرآن¬پژوهان اختلاف است. در این باره نظریه¬های متعددی ارائه شده است که 2 نظریۀ زیر مهمترین آنها است: الف. نزول تدریجی و دفعی بنابر این دیدگاه، قرآن دو نزول دارد: اول. «تدریجی» که در 27 رجب آغاز شده و در طول مدت رسالت ادامه یافته تا به کمال رسیده است. دوم. «دفعی» که بنابر آن، قرآن در شب قدر رمضان اولین سال بعثت به یکباره بر پیامبر نازل شده است. شیخ صدوق، فیض کاشانی ، علامه مجلسی ، ابوعبدالله زنجانی ، محمّد جواد بلاغی ، علامه طباطبایی و بسیاری از علمای اهل سنّت، به این دیدگاه باور دارند. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نزول دفعی ادله¬ و شواهدی آورده¬اند که مهمترین آنها عبارت است از: 1.آیات قرآنی برخی آیات با صراحت بیان کرده¬اند که قرآن در شب قدر ماه رمضان نازل شده است. از آنجا که نزول تدریجی قرآن در شب‌ها و روزهای دیگر، واقعیتی تاریخی و انکارناپذیر است، مراد از نزول یاد شده در این آیات، باید غیر از تدریجی باشد. ظاهر آیات نیز حکایت از نزول کلّ قرآن دارد نه بخشی از آن: ـ آیۀ 185 بقره که در بزرگداشت ماه رمضان اعلام می¬کند قرآن در این ماه نازل شده است: « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ». افزون بر آنچه گفته شد، قرینۀ دیگری که گواه بر مدّعاست، این است که هدف آیه، ذکر خصوصیتی ارزشمند برای ماه رمضان و بزرگداشت این ماه است؛ بدین روی باید نزول همه قرآن(دفعی) مراد باشد؛ زیرا نزول آیات و سور قرآن به صورت تدریجی در بسیاری از ماه‌های دیگر روی داده و هیچ خصوصیتی برای ماه رمضان اثبات نمی¬کند تا بزرگداشتی برای آن باشد؛ ـ آیۀ 1 قدر که آشکارا از نزول قرآن در «شب قدر» خبر می‌دهد: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»؛