بنوفهد: از خاندانهای مشهور مکّه و دارای تالیف در تاریخ محلّی آن شهر
56 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بنوفهد: از خاندانهای مشهور مکّه و دارای تالیف در تاریخ محلّی آن شهر اعضای خاندان بزرگ ابن¬فهد، از فقهای شافعی مکه، در قرون 8 تا 11 هجری، جایگاه علمی و مذهبی ویژه¬ای در مکه داشتند و مردان و زنان بسیاری از آنان در طلب علم به مناطقی مانند مصر و شام سفر کردند و شاگردان پرشماری پروراندند و در حدیث، تاریخ محلی و ترجمه¬نگاری اعلام مکه آثار مهمی نگاشتند. عالمان این خاندان همگی به لقب «ابن¬فهد» خوانده می¬شوند که از نیای آنان، عبدالله‌ بن‌ فهد بن نجم¬الدین بدانان رسیده است. نسب این خاندان به گفتۀ خود آنان به محمد بن حنفیه فرزند امام علی(ع)می¬رسد و از این رو، بدانان لقب «هاشمی» و «علوی» نیز داده¬اند