بنو¬ظهیره: از خاندانهای علمی مشهور مکه
54 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این خاندان در قرون 9 و 10 قمری در مکه به مناصب عالی علمی، دینی و قضایی دست یافتند و آثار مکتوب علمی متعددی از خود بر جای گذاشتند. بنو¬ظهیره را قرشی، مکی و مخزومی لقب داده‌اند؛ زیرا به ولید بن ولید بن المغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قرشی صحابۀ رسول خدا(ص) و برادر خالد بن ولید نسب می‌برند. عنوان «ابن¬ظهیره» که بر همۀ عالمان این خاندان اطلاق می¬شود، از یکی از اجدادشان عطیة بن ظهیرة بن ¬مرزوق قرشی مخزومی مکّی(م. 647ق.)بر جای مانده و چندین تن از این خاندان ظهیره نام داشته¬اند. ...