الجامع اللطیف فی فضل مکة و اهلها و بناء البیت الشریف(کتابشناسی مکه و مدینه)
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الجامع اللطیف فی فضل مکة و اهلها و بناء البیت الشریف: کتابی در تاریخ محلی مکه نوشتۀ محمد جارالله بن محمد بن ابی بکر ابن ظَهیره قریشی مخزومی)م. 986ق.) این کتاب به گفتۀ نویسنده، از منابع موجز تاریخ محلی مکه(ص12) و موضوع اصلی آن فضایل مکّه است هرچند به موضوعاتی دیگر مانند امرای مکّه نیز پرداخته است.(ص245) نویسنده، مورخ و فقیه ساکن مکه و مدرّس مسجدالحرام بوده است. ابن¬ظهیره فقه و دیگر علوم دینی را نزد علما و فقهای مکه مانند سهل بن عبدالله تستری، محمد نجمی و احمد بن عبدالغفار آموخت. جز این کتاب و مجموعۀ فتاوا، کتاب دیگری برای او گزارش نشده است. او و اعضای خاندانش را قرشی و مکی و نیز مخزومی لقب داده‌اند؛ زیرا به ولید بن المغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قرشی نسب می‌برند. عنوان «ابن¬ظهیره» از روزگار یکی از اجداد نویسنده به نام عطیة بن ظهیرة بن¬مرزوق قرشی مخزومی مکّی(م. 647ق.)برای این خاندان مانده است. دربارۀ تاریخ وفات ابن¬ظهیره میان منابع اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تاریخ وفات او را 960ق. دانسته و برخی تنها از زنده بودنش در این سال سخن گفته ¬ و بیشتر منابع معاصر تاریخ وفات او را 986ق. دانسته¬اند. ...