تذکیر بالاخبار عن‌ اتفاقات‌ الاسفار‌: سفرنامۀ حج نوشتۀ ابن¬جبیر کنانی(540 -614ق‌/ 1145-1217م)
50 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تذکیر بالاخبار عن‌ اتفاقات‌ الاسفار‌: سفرنامۀ حج نوشتۀ ابن¬جبیر کنانی(540 -614ق‌/ 1145-1217م) این کتاب شرح سفر حج در سالهای میان 578 تا 581 قمری و از مهمترین سفرنامه¬های حج در زبان عربی است. نام اصلی اثر به درستی دانسته نیست و از آن با عناوین رحلة ابن جبیر، اعتبار الناسک فی ذکر الآثار الکریمه والمناسک، تذکیر بالاخبار عن اتفاقات الامصار و رحلة الکنانی و الرحلۀ الی المشرق نیز یاد کرده¬اند. ابوالحسین محمد بن احمد مشهور به ابن جبیر، نویسنده، ادیب، از رجال دانش آموخته دیوان عصر خویش، شاعر و جهانگرد مالکی اندلسی دهم ربیع¬الاول سال 540 قمری، در بلنسیه(شهر والنسیا در اسپانیا)به دنیا آمد. لقب «کنانی» ابن جبیر به خاندان او از کنانه، یک قبیلۀ کهن عرب، اشاره دارد. عبدالسلام بن جبیر کنانی، نیای ابن جبیر، در محرّم سال 120 قمری در رکاب بلج بن بشر بن عیاض قشیری، از سرداران شامی و فاتحان آفریقا به اندلس آمد و در بلنسیه ساکن شد. در سلسله نسب ابن¬جیبر چند تن «ابن¬جبیر» نام داشته¬اند و عبدالسلام کنانی نخستین عضو این خاندان بوده که بدین نام خوانده شده است. محمد بن جبیر مدتی در شاطبه سکونت داشت و بدین رو او را «شاطبی» نیز خوانده¬اند. سپس همراه خانواده به غرناطه یا گرانادا رفت؛ شهری در جنوب اسپانیای کنونی که تا سال 898قمری در دست مسلمانان بود. پدر و پسر، هر دو مدتی بسیار در حکومت موحدون(۱۱۳۰- ۱۲۶۹)غرناطه به کار دیوانی پرداختند. ابن¬جبیر و پدرش را که ادیب و نویسنده زبردستی بوده از کسانی دانسته اند که در تکامل ادب عربی نقش داشته¬اند. او نثری استوار و قریحه¬ای توانا در شعر داشت و جز سفرنامه، تنها آثاری در شعر از او بر جای مانده است. ...