کتاب شناسی: تاریخ کعبه و مسجدالحرام‏: رساله‌ای فارسی از عالم شیعی محمد معصوم دماوندی
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ کعبه و مسجدالحرام‏: رساله‌ای فارسی از عالم شیعی محمد معصوم دماوندی این رساله با استفاده از روایات دینی شیعه و سنی و نیز گزارش¬های تاریخی منابع کهن، به گونۀ مختصر به پیشینۀ مکه، مسجدالحرام و کعبه پرداخته و اطلاعاتی از مشخصات اشیا، بناها و اماکن حرم، مسجدالحرام و کعبه به دست داده است. بنابر منابع موجود، علمای شیعه نسبت به اهل سنت کمتر به نگارش تاریخ محلی مکه و مدینه پرداخته¬اند و این بر اهمیت رسالۀ حاضر می¬افزاید. نزدیکی تاریخ تالیف رساله به بازسازی کعبه به دست سلطان مراد چهارم و ثبت گزارشی از این واقعه در رساله، از وجوه دیگر اهمیت آن است. رساله فاقد عنوان است و عنوان «تاریخ کعبه و مسجدالحرام» را مصحح با توجه به محتوای آن برگزیده است. ... ادامه دارد ...