کتاب شناسی: جادة العاشقین: کتابی حاوی سفرنامه حج شیخ کمال الدین حسین خوارزمی نوشته شریف الدین حسین خوارزمی (م. 958 ق.)
54 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جادة العاشقین: کتابی حاوی سفرنامه حج شیخ کمال الدین حسین خوارزمی نوشته شریف الدین حسین خوارزمی (م. 958 ق.) این اثر فارسی، شرح احوال و مقامات عرفانی و گزارش سفر حج کمال الدین حسین بن احمد بن ابراهیم خوارزمى متخلص به حسینی، شاعر و عارف فرارودی قرن نهم و دهم در سال 956 قمری از سمرقند است. نویسنده کتاب، فرزند و مرید او شریف الدین حسین خوارزمی است. گزارشهای کتاب، اطلاعاتی تاریخی و جغرافیایی از مسیر حج ساکنان فرارود به حجاز از طریق روسیه و عثمانی در قرن دهم به دست داده و از آداب و رسوم مذهبی صوفیان اهل سنت این منطقه در سفر گروهی حج سخن گفته است. همچنین، سفرنامه حاوی آگاهیهایی از قبرستان بقیع و بارگاه امامان معصوم(ع)در این قبرستان است. شیخ کمال الدین حسین، مرید حاجی محمد خبوشانی(م. 938ق.)و از اقطاب فرقه همدانیه منسوب به امیر سیّد علی همدانی از زیرشاخه های طریقت کبرویه است که خود سلسله ای بنیان نهاد که آن را «حسینیه» خوانده اند. (ص21، 26، 53، 54) در جادة العاشقین و برخی منابع معاصر آن و دیگر منابع ، فهرست نام مشایخ و اقطاب او به تفصیل آمده است. ادامه دارد ...