کتاب شناسی: ترتیب الرحلة للترغیب فی الملة: سفرنامه حج نوشته ابن عربی معافری اشبیلی
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ترتیب الرحلة للترغیب فی الملة: سفرنامه حج نوشته ابن عربی معافری اشبیلی این اثر از سفرنامه های اندلسی و به گفته پژهشگران نخستین سفرنامه بوده که ماجرای سفر از مغرب اسلامی را به شرق و از جمله مکه به گونه دقیق وصف کرده است. کتاب در زمان خود نویسنده از میان رفته و تنها بخشی از مطالب آن از طریق دیگر آثار او در دسترس است.(ادامه مقاله) ابوبکر محمد بن عبدالله ابن عربی مَعافَری اشبیلی فقیه و محدث مالکی به سال 468 قمری در اشبیلیه(سبیا، سویا یا سویل مرکز بخش خودمختار اندلس و استان سبیا در کشور اسپانیای امروز)زاده شد. نسب او به معافر بن یعفر بن مالک از قحطان می رسد. بنی معافر بیشتر در یمن، اندلس و مصر ساکن بوده اند. ابن عربی تحصیلات خویش را زیر نظر اساتید اشبیلیه از جمله پدرش ابومحمد عبدالله بن محمد ابن عربی(م. 493 ق.)از علمای نامدار و بانفوذ اشبیلیه که مقامی معتبر در دولت آل عباد داشت، دایی اش ابوالقاسم‌ حسن‌ بن‌ عمر هوزنى‌ و ابوعبدالله‌ سرقسطى پی گرفت و بعدها در سفر به شرق جهان اسلام نزد اساتید و مشایخ بسیاری در ممالک مختلف مانند محمد بن الولید طرطوشی فقیه مالکیان(م. 520) و مکى‌ بن‌ عبدالسلام‌ رمیلى‌(م. 492ق.)در بیت المقدس ، ابوالفتح‌ مقدسى‌، ابومحمد ابن‌ اکفانى‌ و ابوالفضل‌ ابن‌ فرات‌ شیعى‌ در دمشق وحسین بن علی طبری فقیه شافعی و محدث مکه(م. 489ق.)، ابوزکریا یحیی خطیب تبریزی(م. 502 ق.) و ابوحامد محمد غزالی(م. 505 ق.)در بغداد، فقه، حدیث و کلام آموخت. ابن عربی، شاگردان‌ بسیاری را نیز پرورده که برخی از نامدارترین آنها قاضى‌ عیاض‌، ابن‌ بشکوال‌ و ابن‌خیر اشبیلى است. ادامه دارد ...