کتاب شناسی مکه: سفرنامه مکه: گزارش سفر حج از مولفی ناشناخته
53 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه: گزارش سفر حج از مولفی ناشناخته این اثر، سفرنامه حج سال 1287 قمری/1249 شمسی در عهد ناصرالدین شاه قاجار(حک: 1313- 1264ق.)است که اطلاعات گسترده ای از راه جبل*( زبیده؛ راهی از جنوب عراق فعلی به مکه و مدینه)و پاره ای دانستنیها درباره برخی اماکن مذهبی حرمین به خصوص مدینه ارائه کرده است. وضعیت رفاهی و امنیتی منازل راه نجف تا مکه و مکه تا مدینه در این سفرنامه گزارش شده است. از نام و شرح حال نویسنده اطلاعی در دست نیست. از متن سفرنامه بر می آید که او از درباریان ناصرالدین شاه قاجار بوده است. او سال حج خود را ذکر نکرده و فقط تصریح کرده که هفتم ذی القعده از نجف حرکت کرده است؛ اما سفرنامه را با عبارت «1288 تمام شد. والسلام» پایان داده و مصحح سفرنامه، تاریخ سفر حج را همین سال دانسته است.(ص12، مقدمه مصحح) ادامه دارد ...