کتاب شناسی مکه: تفصیل سفر مکه معظمه: سفرنامه حج، نوشته میرزا محمود خان مدیر الدوله
49 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفصیل سفر مکه معظمه: سفرنامه حج، نوشته میرزا محمود خان مدیر الدوله این سفرنامه، گزارش سفر حج سال 1321 قمری/1282 شمسی عهد مظفرالدین قاجار(حکو:1314-1324ق.)از تهران است که آگاهیهایی از مسیر حج ایرانیان از راه استانبول و نیز چگونگی حجگزاری درباریان و افراد ذی¬نفوذ ایرانی در عهد قاجار به دست می دهد. میرزا محمودخان از رجال سیاسی شناخته¬شدۀ دورۀ قاجار است که در زمان نگارش سفرنامه، وزیر لشکر مظفرالدین قاجار بوده است. او به سال 1314 قمری تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت، سال 1318 وزیر کشور شد و در 1320 به وزارت وظایف و اوقاف رسید. سفرنامه از این لحاظ که راه شمال را منزل به منزل با ذکر فاصله و انواع وسایل و امکانات سفر بیان می¬کند، شایان توجه است. میرزا محمودخان همراه همسر خویش و نیز برخی درباریان و خادم و آشپز(رک: ص107، 126، 129)با زاد و توشۀ فراوان به سفر رفته و هرجا لازم بوده با بذل مال، از مشکلات سفر کاسته است. در نتیجه از ذکر برخی مشکلات حجگزاران عادی ایرانیان آن روزگار در این سفرنامه خبری نیست. مبدأ سفر تهران بوده و از راه استانبول انجام پذیرفته؛ راهی که در نیمۀ دوم دورۀ قاجار رواج یافت. شهرها و مناطق عمدۀ میان راه سفر ، تهران، قزوین، رشت، انزلی، بادکوبه، باطوم، استانبول،ازمیر، اسکندریه،سوئز، ینبع، جده، مدینه، و مکه بوده و همین مسیر هنگام بازگشت طی شده است.(رک: ص106-108ـ116) ادامه دارد ...