کتاب شناسی مکه: سفرنامه مکه معظمه؛ نوشته میرزا داود حسینی
52 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه معظمه؛ نوشته میرزا داود حسینی این اثر از سفرنامه های عهد قاجار در دوره سلطنت مظفرالدین شاه قاجار(حک: 1314-1324ق.)است که شرح سفر حج سال شوال سال 1322 قمری/ 1283 شمسی نویسنده از مشهد به مکه و مدینه و زیارت عتبات عراق و زیارتگاههای شام را در خود دارد. سفرنامه شامل گزارشهای جزئی و مفصل وقایع شخصی نویسنده در سفر، توصیف شهرها، اماکن و مظاهر تمدن جدید در کشورهای میان راه، شرح مشاهدات مکه و مدینه، معرفی مشاهیر و ذکر تاریخچه برخی شهرها و اماکن و تشریح وضعیت حجگزاران ایرانی و مشکلات و مصائب آنها است. در این میان، برخی گزارشهای متفرقه نیز مانند گزارش وضعیت راه آهن مدینه یا وضعیت حوزه علمیه نجف و طلاب آن در سفرنامه گنجانیده شده است. بخشی از کتاب ویژه مناسک حج بوده که در آخرین چاپ آن حذف شده است. توصیف مفصل اماکن و آثار حرمین همراه ذکر تاریخچه آنها از ویژگیهای سفرنامه حاضر است. جز این سفرنامه، سفرنامه مهدی قلی خان هدایت(م. 1280ق.)با عنوان سفرنامه تشرف به مکه معظمه(تهران، 1368)حج همین سال را نه با این تفصیل گزارش کرده است . از زندگی نامه نویسنده، میرزا داود حسینی فرزند علینقی، علی رغم جستجوی مصحح، اطلاعی در دست نیست جز آنچه از سفرنامه او به دست می آید. بنابر شجره نامه که خود در کتاب آورده، او نسب به اسماعیل بن جعفر صادق(ع) می برد(رک: ص16، مقدمه مصحح)در آغاز سفرنامه خود را چهل و پنج ساله خوانده و بدین رو می توان سال تولد او را 1277 قمری/ 1239 شمسی حدس زد. او نزد آصِفُ‎الدّوله قاجار، حاج‎غلامرضاخان شاهسون اینانلو(م.1327ق.)حاکم خراسان، جایگاهی داشته و بنابر سفرنامه، غالبا ملازم وی بوده(ص454)ادامه دارد ...