کتاب شناسی مکه: سفرنامه حج: گزارش سفر حج نوشته رئیس الذاکرین
64 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه حج: گزارش سفر حج نوشته رئیس الذاکرین نویسنده در این اثر سفر حج خود در سال 1320 قمری/1281 شمسی مصادف با سلطنت مظفرالدین شاه قاجار(حکو:1313-1324ق.)را گزارش کرده است. سفرنامه اطلاعاتی از مکه و مدینه و حج ندارد و تنها آگاهی هایی از برخی مشکلات حجگزاران ایرانی از مسیر استانبول و نیز وضعیت زندگی و کار ایرانیان مقیم شهرها و مناطق میان راه به دست می دهد. سفر از کوشک آباد خراسان آغاز شده و نویسنده به عشق آباد(پایتخت ترکمنستان فعلی)و سپس با کشتی به غرب دریای خزر رفته و از شهرهای بادکوبه(باکو)، تفلیس، باطوم و استانبول گذشته و به اسکندریه رسیده است. سفرنامه تا همین شهر را گزارش کرده و بخش دیگر سفرنامه مفقود است و از مکه و مدینه و سفر بازگشت نویسنده گزارشی در آن نیامده است. از سفرنامه بر می آید که نویسنده از وعاظ و روحانیان مشهدی و ملقب به «رییس الذاکرین» است و جز این، اطلاعی از هویت او در دست نیست. گزارشهایی نیز به مجالس وعظ و خطابه های نویسنده در میان راه اختصاص یافته است.(برای نمونه: ص320)در باطوم مسافری ایرانی علی رغم آنکه رییس الذاکرین تغییر لباس داده بوده، او را شناخته و گفته است که در مشهد بارها پای منبر او نشسته است.(ص314و 315)