کتاب شناسی مکه: سفرنامه مکه: سفرنامه حج نوشته محمد ولی میرزای قاجار
59 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه: سفرنامه حج نوشته محمد ولی میرزای قاجار گزارش سفر حج سال 1260 قمری/ 1223 شمسی که مانند بسیاری از سفرنامه‌های حج دوره قاجار، بیشتر به شرح سختیها و مصائب حجگزاران ایرانی در راه حج پرداخته است. در این سفرنامه همچنین اطلاعاتی از وضعیت امنیتی راهها، توصیف بقیع و برخی اماکن حرمین و نویسنده برخی منازل دو راه نجف اشرف به حرمین که راه جبل یا زبیده* نام داشته و دیگر، راه حجاز به شام را معرفی و در ضمن گزارش سفر، شهرهای میان راه و اماکن و آثار مذهبی و تاریخی آن‌ها را وصف کرده است. میرزا جلایر، از درباریان قاجار نیز سفرنامه‌ای از حج همین سال نوشته است و محمدولی میرزا از او در سفرنامه خود یاد کرده(ص506)و گویا در سفر رفت با هم بوده‌اند؛ اما در بازگشت، راه جداگانه‌ای برگزیده‌اند. برخی اطلاعات دو سفرنامه با یکدیگر همخوانی دارد.(ـــــر مقاله سفرنامه منظوم که میرزا جلایر) محمد ولی میرزا، پسر چهارم فتحعلی شاه قاجار(1203-1281ق.) که در منابع تاریخ قاجار به دانش‌دوستی مشهور است و گفته‌اند در علم ریاضی و نجوم توانا بوده و شعر می‌سروده و از تاریخ آگاهی داشته، بسیار زود به خدمات حکومتی گمارده و در یازده سالگی به سال 1231 حاکم سمنان و در 1218 قمری حاکم خراسان شد. قاجاریان در این دوران هنوز بر خراسان تسلط کامل نداشتند و این منطقه شاهد فعالیت مخالفان حکومت و صوفیان نقشبندی بود. ادامه دارد ...