کتاب شناسی مکه: سفرنامه مکه، شام، مصر و عراق؛ نوشتۀ سید محمد عراقی جزائری
53 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه، شام، مصر و عراق؛ نوشتۀ سید محمد عراقی جزائری این اثر گزارش سفر حج سال 1340 قمری/1301 شمسی نویسنده در دوره سلطنت احمد شاه قاجار(حک: ۱۲۸۸-۱۳۰۴ش.) از تهران است که از راه غرب ایران به عراق و بصره و از آنجا با کشتی به حجاز رفته و در بازگشت اماکن مذهبی و تاریخی شامات و مصر را بازدید و زیارت کرده و از راه غرب ایران بازگشته است. اطلاعات این سفرنامه از شهرهای میان راه برای تدوین تاریخ محلی آنها سودمند تواند بود. جز این اثر، سفرنامه حج ایازخان قشقایی(تهران، نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1388ش) نیز در همین سال نگاشته شده است. سید محمد جزائری در سال 1305 قمری در تهران به دنیا آمد. وی در این شهر نزد اساتیدی همچون علی نوری، مسیح طالقانی و سید محمد مدرس یزدی و سپس در قم نزد اساتیدی از جمله شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم دینی آموخت و پس از کسب اجازه اجتهاد از مراجعی مانند آیت الله کمپانی در تهران ساکن شد. او به سال 1394 قمری در همین شهر وفات کرد و در مشهد به خاک سپرده‌ شد. از برخی قرائن از جمله استقبال بزرگان محلی و حکومتی برخی شهرهای ایران از او، می‌توان حدس زد که از اعتبار اجتماعی و مذهبی در کشور برخوردار بوده است.(برای نمونه رک: ص317 – 320) ادامه دارد ...