کتاب شناسی مکه: حج نامه: سفرنامه حج نوشته نوشته سلیم خان تکابی
48 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حج نامه: سفرنامه حج نوشته نوشته سلیم خان تکابی گزارش سفر حج سال 1310 قمری/ 1272 شمسی در عهد ناصرالدین شاه قاجار(حک:۱۲۲۸-۱۲۷۵ا)از تیکان تپه(تکاب فعلی واقع در آذربایجان غربی)که از راه شمال ایران انجام پذیرفته و اطلاعاتی از این مسیر، که از راههای مردمان کردستان و آذربایجان به عثمانی و نیز یکی از مسیرهای حج آنان بوده، به دست داده است. این سفرنامه اطلاعاتی از ماجرای وبای مکه در سال مذکور به دست داده که برای تاریخ حجگزاری و تاریخ شهر مکه ارزش تاریخی دارد. بیان چگونگی حجگزاری و زیارت مردمان کرد اهل سنت و توجه آنان به آموزه زیارت و شفاعت هنگام ادای فریضه حج در آن روزگار، از ویژگی های این سفرنامه است. اطلاعی از سال تولد و مرگ و شرح حال و آثار سلیم خان تکابی، نویسنده سفرنامه، در دست نیست جز آن که کُرد و از خوانین سرشناس غرب آذربایجان و ساکن تیکان تپه و شخصی متموّل بوده است. نثر سفرنامه و اشعار او در متن سفرنامه نشان از فضل و طبع شعر دارد. او در مسیر خود به تبریز رفته و از مظفرالدین شاه قاجار که آن زمان ولیعهد ایران بوده اجازه سفر گرفته و ولیعهد همانجا بدو لقب خانی و درجه سرتیپی داده و سفارشنامه ای خطاب به سفیرکبیر ایران در استانبول برایش نوشته است. ادامه دارد ...