کتاب شناسی مکه: سفرنامه منظوم مکه: سفرنامه حج از نویسنده ناشناخته عهد قاجار
51 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه منظوم مکه: سفرنامه حج از نویسنده ناشناخته عهد قاجار در این سفرنامه اطلاعاتی از مسیری که ایرانیان در سالهای آغازین قرن چهارده قمری برای حج از طریق عثمانی و شام طی می کرده اند، ارائه شده است. دقت سفرنامه در برشمردن و توصیف منازل حج و شهرها و مناطق پرشماری از ایران، عثمانی، شام و حجاز از وجوه اهمیت آن است. با این حال، اطلاعاتی درباره مکه و مدینه و آثار و اماکن مذهبی و تاریخی آنها در سفرنامه نیامده است. سفرنامه در قالب مثنوی سروده شده است و 568 بیت دارد و ابیات غالبا آسان یاب و روانند. سراینده سفرنامه شناخته نیست جز آن که به گفته خود عالم دینی بوده(ص872) و سفر خود را از سلطانیه زنجان آغاز کرده است. از تاریخ سفر نیز اطلاعی در دست نیست. مصحح سفرنامه، سال سفر حج را اواخر عهد قاجار حدود سال 1300 قمری حدس زده است.(ص869)سراینده از سلطانیه، زنجان، میانه، تبریز، خوی، وان، بدلیس، دیاربکر، حلب، معرّا، حماة، حمص، دمشق، به مدینه و سپس به مکه رفته است. او در بازگشت به جده و با کشتی از طریق دریای سرخ، دریای عرب، دریای عمان و خلیج فارس به بوشهر و سپس به بصره رفته و از آنجا به قصد زیارت، به عتبات عراق رسیده است. گزارشهای سفرنامه تنها تا کربلا را دربردارد و از چگونگی بازگشت سراینده به ایران اطلاعی نمی دهد. سراینده منازل میان شهرها و مناطق مختلف مسیر خود را برشمرده و معرفی کرده و گاه اشاراتی به وضعیت اقلیمی و آب و هوا و عمرانی کرده است. ادامه دارد ...