کتاب شناسی مکه: سفرنامه مکه: گزارش سفر حج نوشته میرزا عبدالغفار نجم الملک(م. 1326ق.)
46 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه: گزارش سفر حج نوشته میرزا عبدالغفار نجم الملک(م. 1326ق.) این اثر، گزارش سفر حج سال 1296 قمری/ 1258 شمسی است که نویسنده در آن به گونه مختصر راه جنوب و راه جبل(راه زبیده)* را شرح کرده و اطلاعاتی نیز از وضعیت شهرها و مناطق میان راه در ایران، عراق و حجاز به دست داده است. این سفرنامه موجز بیشتر جهت گزارش وضعیت حجگزاری ایرانیان و مشکلات و مصائب آنان به دربار ایران نگاشته شده است. نویسنده از برخی مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی مناطق میان راه که باید حکومت ایران از آنها مطلع می شده، گزارشهایی ارائه کرده است. میرزا عبدالغفار نجم الملک منجم باشی فرزند آخوند ملا علی محمد اصفهانی، متولد سال 1255 قمری از رجال فرهنگی دوره قاجار، در دارالفنون دانش آموخت و همانجا به تدریس نجوم، ریاضی و جغرافی مشغول گشت و در فعالیتهای مهندسی و نیز کشیدن نقشه شهر تهران شرکت داشت. او منجم ناصرالدین شاه قاجار (حک: 1313- 1264ق.) نیز بوده و لقب «نجم الملک» به همین مقام اشاره دارد. نجم الملک به سال 1326 قمری در تهران درگذشت و جز این سفرنامه آثاری از جمله در جغرافی و ریاضی از خود بر جای گذاشت. ادامه دارد ...