سفرنامه عتبات و حج: نوشته مولف ناشناخته
53 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه عتبات و حج: نوشته مولف ناشناخته این اثر، گزارش سفر حج سال 1317قمری/1278شمسی از تهران است که افزون بر ارائه اطلاعاتی از حرمین و چگونگی و مشکلات حجگزاری ایرانیان، اطلاعاتی از راهها، شهرهای میان راه، زیارتگاههای عراق و شام و علما و فضلای نجف و کربلا و خادمان مسجدالنبی و بقیع به دست داده است. دو سفرنامه حج دیگر از این سال یکی نوشته عبدالسلام تربتی که در کتاب اندیشه شهاب(مشهد، 1357)چاپ شده و دیگر از وقارالدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار(تهران، 1389)از همین سال در دست است. از هویت و شرح حال نویسنده اطلاعی در دست نیست. او در سفرنامه از برادر و فرزندان خود با لقب «سید» یاد کرده و خود را هنگام سفر حج، 46 ساله خوانده است.(ص709)گزارشهای سفرنامه نشان از معلومات دینی و عمومی نویسنده دارند. برخی درباریان و صاحب منصبانی که آن سال به حج رفته اند، او را می شناخته اند.(ص752)او توجهی خاص به عالمان دینی شهرهای میان راه داشته است؛ اما قرینه ای که نشان دهد خود نیز عالم دینی بوده، در ... ادامه دارد ...