سفرنامه حج و راهنمای حجاج: گزارش سفر حج نوشته حسین ذوالقدر شجاعی(معاصر)
50 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه حج و راهنمای حجاج: گزارش سفر حج نوشته حسین ذوالقدر شجاعی(معاصر) از سفرنامه های دوره پهلوی دوم(حکو:1320-1357ش.)که گزارش سفر حج سال1374 قمری/ 1334 شمسی از تهران را در بر دارد. حجگزاری ایرانیان در دهه سی شمسی قرن حاضر زیر نظر سازمانی خاص اداره نمی شده و برخی حجگزاران مانند نویسنده به صورت شخصی همه امور مربوط به حج، از قبیل اخذ ویزا و تهیه وسیله سفر و محل اقامت در حجاز را پی می گرفته اند.(رک: ص13)برخی دیگر، زیر نظر حمله داران به حج می رفته اند.(رک: ص25)در این کتاب اطلاعاتی از حجگزاری این دوره و مسیرهایی که حجگزاران ایرانی در رفت و برگشت سفر حج طی می کرده اند و امکانات و مشکلات آنان آمده است. حسین ذوالقدر شجاعی، کارمند اداره دارایی تهران بوده و سفرنامه را به انگیزه ثبت خاطرات و راهنمایی حجاج، پس از بازگشت از سفر نگاشته است.(ص1 و 2)ده فصل کتاب عبارتند از: مقدمات سفر؛ حرکت از تهران؛ عزیمت به اردن؛ حرکت ... ادامه دارد...