سفر نامه حاج لطفعلی خان اعلایی: از سفرنامه¬های حج اوایل دورۀ پهلوی به قلم لطفعلی خان اعلایی
61 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفر نامه حاج لطفعلی خان اعلایی: از سفرنامه¬های حج اوایل دورۀ پهلوی به قلم لطفعلی خان اعلایی این سفرنامه، گزارش سفر حج سال 1348 قمری( 1308 شمسی)است که از ششم شوال آن سال تا اول صفر 1349 طول کشیده است. سفرنامه راه غرب ایران به عراق را که برخی حجگزاران از آن به عتبات عراق و سپس حجاز می¬رسیده اند، شرح داده است. لطفعلی خان اعلایی، متولد 1279 قمری ابهر، از تجار آن منطقه و به نقل خطاطان و سخنوران زنجان در سال 1347 شمسی، ساکن تهران و صاحب دیوان شعری بوده است؛ چنانکه از نثر و محتوای سفرنامه نیز بر می¬آید که او قریحه شعری و ادبی و از اوضاع روزگار خود آگاهی داشته است. سفر لطفعلی خان از روستای خرم¬درّه ابهر آغاز شده که امروزه شهری در جنوب استان زنجان است. وى همراه برادر و برخى خویشاوندان خود از مسیر همدان، کرمانشاه، کرند، سرپل ذهاب و قصرشیرین وارد خانقین عراق شده و سپس به کاظمین، بغداد، کربلا و نجف و پس از زیارت عتبات به دمشق و بیروت رفته است. در آنجا با کشتى عازم پُرت سعید(بندری در نزدیکی کانال سوئز) و از سوئز وارد دریای سیاه شده و به بندر یَنبُع عربستان و سرانجام ... ادامه دارد...