سفرنامه مکه: سفرنامه حج نوشته مهرماه خانم عصمت السلطنه این اثر گزارش سفر حج نویسنده در سال 1297 قمری/1259
68 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه: سفرنامه حج نوشته مهرماه خانم عصمت السلطنه این اثر گزارش سفر حج نویسنده در سال 1297 قمری/1259 شمسی از راه جبل(راه زبیده؛ مسیر نجف تا حرمین)است که اطلاعاتی از اماکن تاریخی و مقدس حرمین و شرحی از مشکلات و مصائب حجگزاران ایرانی در راه حرمین در آن آمده است. فهرستی از نام حاکمان محلی شهرهای مسیر حج از دیگر مطالب سفرنامه است. نویسنده، مهرماه خانم ملقب به عصمت السلطنه، از شاهزادگان قاجار است. پدرش فرهاد میرزا معتمدالدوله(م. 1305ق.) فرزند عباس میرزای نائب السلطنه و مادرش جهان آرا خانم دختر محمد علی میرزای دولتشاه، هر دو از نوادگان فتحعلی شاه قاجارند. تاریخ تولد و مرگ او دانسته نیست. او همسر میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی بوده که پس از فوت شوهر به سال 1290 قمری، دو بار دیگر با صاحب منصبان دربار، اول با میرزا موسی وزیر لشکر پسر میرزا هادی آشتیانی و سپس با میرزا عبدالوهاب خان شیراز ازدواج کرد. احمد قوام و حسین وثوق هر دو از نخست وزیران حکومت پهلوی از نوادگان اویند. از تحصیلات عصمت السلطنه اطلاعی در دست نیست؛ اما سفرنامه نشان از توانایی قلمی او دارد. نثر سفرنامه روان و بی تکلف و به نثر روزگار معاصر نزدیک است. ادامه دارد ...