حجّة المنصور: سفرنامه حج نوشته یعقوب میرزای تبریزی
52 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حجّة المنصور: سفرنامه حج نوشته یعقوب میرزای تبریزی این اثر از سفرنامه های عهد ناصرالدین قاجار است که در سال 1285 قمری/ 1247 شمسی از راه عثمانی انجام پذیرفته و اطلاعات مفصلی از این راه و منازل و توقفگاههای آن ارائه کرده است. نویسنده همه منازل میان راه را برشمرده و بی کم و کاست معرفی کرده و از این رو، سفرنامه ای پربرگ فراهم آورده است. معرفی وسایل، تجهیزات و نفرات همراه محمل شامی* و آداب و رسومی که در آن رعایت می شده، بر اهمیت سفرنامه می افزاید. بخشی از مطالب سفرنامه برای آشنایی با وضعیت سفر به حجاز در فصل بارندگی و مشکلاتی که باران برای حجاج پدید می آورده مناسب است. همچنین در این سفرنامه، درباره اغوات* یا خادمان خواجه مسجدالنبی و کیفیت سیما و لباس و رفتار آنان با زائران و حجگزاران اطلاعاتی سودمند آمده است. شرح حال و آثار یعقوب میرزا، نویسنده سفرنامه، در تذکره ها و شرح حال نگاری ها نیامده است؛ اما از اشارات و عبارات سفرنامه و یادداشتها، حاشیه ها و تقریظهای پایان آن می توان اطلاعاتی درباره او کسب کرد. بنابر تصریح خود نویسنده و یادداشتی ... ادامه دارد...