در آمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی
40 بازدید
ناشر: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب مجموعه ای از مصاحبه های علمی است که من بازنگاری کرده ام.